Monthly Archives: Octubre 2011

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR: CURS 2011 -2012

Aquest curs 2011 – 2012 el Consell Escolar està format per 16 membres: * Equip directiu (3): Iona Baquer (Directora) Carme Esquís Serra (Cap d’estudis) Dolors Vila (Secretaria) * Representant del personal d’administració i serveis (1): Agustina Falgueras * Representant de l’Ajuntament (1): Anna Chávez Calm * Representants dels mestres (5, com a mínim un […]