Monthly Archives: Mai 2010

Delegats de classe

El delegat de classe és una figura que intenta ser un canal de comunicació entre els pares i els professors de cada classe. També és el canal de comunicació entre els pares d’una classe i la Junta de l’AMPA.   Anuncis

Servei de menjador

És un servei no obligatori que ofereix l’escola i que per tant: L’assistència al mateix és de lliure decisió dels pares En determinades circumstàncies, sempre per motius justificats, l’Escola pot donar de baixa d’aquest servei a alguns usuaris temporalment o per tot el curs. El Consell Escolar és l’òrgan competent de control del Menjador que […]